Thursday , September 23 2021

Article in gazeta (Polish)

Report: Polish water tanks in the West Bank may be destroyed

14.05. Jerozolima (PAP) – Organizacje pozarządowe działające na palestyńskich terytoriach opublikowały raport o niszczeniu przez Izrael obiektów powstałych na Zachodnim Brzegu za pieniądze krajów UE. Na liście obiektów zagrożonych są cysterny na wodę wyremontowane z polskich funduszy.

Zdaniem władz Izraela wyburzane obiekty zostały postawione bezprawnie.

Według raportu przygotowanego przez Displacement Working Group (DWG), koalicji organizacji pozarządowych pod przewodnictwem oenzetowskiego biura ds. pomocy humanitarnej, Izrael zniszczył w 2011 roku 62 obiekty, których budowa była ufundowana przez kraje europejskie. Kolejne 100 jest zagrożonych wyburzeniami, w tym dwie cysterny wyremontowane przez Polską Akcję Humanitarną.

Polskie cysterny na wodę znajdują się w małej beduińskiej wiosce Zanuta, położonej na południe od Hebronu. Mieszka w niej 39 rodzin, większość utrzymuje się z hodowli owiec. Według Stowarzyszenia na Rzecz Praw Cywilnych w Izraelu (ACRI), organizacji wspierającej Zanutę od 2007 roku, na większość budynków w wiosce są już nakazy wyburzenia.

W kwietniu bieżącego roku izraelska administracja cywilna zarządzająca Zachodnim Brzegiem wydała nowe nakazy wyburzenia obiektów w Zanucie. Prawniczka ACRI Nir Saleh powiedziała PAP, że według informacji uzyskanych od mieszkańców wioski zniszczone mają zostać dwie cysterny wyremontowane przez PAH.

W połowie lutego izraelska armia wyburzyła prawie całkowicie inną palestyńską wioskę Rahawę, wśród wyburzonych struktur była polska cysterna. Polskie MSZ wezwało wtedy izraelskiego ambasadora w Warszawie na rozmowę.

Ambasador tłumaczył, że cysterna została wyremontowana nielegalnie. Nie zgadzają się z nim organizacje pozarządowe prowadzące działalność humanitarną na Zachodnim Brzegu. Powołując się na prawo międzynarodowe, twierdzą, że obowiązkiem mocarstwa okupującego jest m.in. zapewnić ludności okupowanej dostęp do wody.

Praktycznie niemożliwe jest też uzyskanie pozwoleń na remont lub budowę w strefie C Zachodniego Brzegu; proces trwa latami, a ponad 94 proc. wniosków jest odrzucanych. Dlatego PAH i inne organizacje pozarządowe działają bez pozwoleń.

Strefa C obejmuje ponad 60 proc. powierzchni Zachodniego Brzegu, okupowanego przez Izrael od 1967 roku. Całkowitą kontrolę cywilną i wojskową na tych terenach sprawuje Izrael. Właśnie na terenie strefy C znajdują się wszystkie osiedla żydowskie. Liczba mieszkających na tym terytorium Palestyńczyków regularnie spada, m.in. ze względu na wyburzenia domów, szkół i zagród dla zwierząt, ograniczony dostęp do wody, brak dróg i dostępu do opieki zdrowotnej.

Pracownicy organizacji pozarządowych coraz częściej skupiają się na politycznym, a nie humanitarnym aspekcie swojej pracy i lobbowaniu własnych rządów i opinii publicznej, by zwróciły uwagę władzom Izraela.

“Dla nas wszystkich PAH stał się przykładem. Ich kampania w sprawie cysterny w Rahawie to teraz podręcznikowy przykład jak działać. Byliśmy nie tylko zaskoczeni efektywnością ich akcji, ale też tym, że Polska w końcu zajęła stanowisko w tej sprawie” – powiedziała PAP przedstawicielka DWG Angela Godfrey-Goldstein, która pracuje ze społecznościami beduińskimi na Zachodnim Brzegu.

W poniedziałek szefowie dyplomacji państw UE wydali oświadczenie w sprawie izraelskich działań na Zachodnim Brzegu. W dokumencie ministrowie wyrazili zaniepokojenie, że rozbudowa izraelskich osiedli, wyburzenia i eksmisje w Jerozolimie Wschodniej, a przede wszystkim pogarszające się warunki życia Palestyńczyków w strefie C, stanowią zagrożenie dla powstania państwa palestyńskiego.

“UE wzywa Izrael, by wypełnił swoje obowiązki względem warunków życiowych Palestyńczyków mieszkających w strefie C, w tym przyspieszenia zatwierdzenia palestyńskich planów generalnych, wstrzymania przymusowych transferów ludności i wyburzeń palestyńskich domów i infrastruktury, uproszczenia administracyjnej procedury zdobywania pozwoleń na budowę, zapewnienia dostępu do wody i zaspokojenia innych potrzeb humanitarnych” – napisano w oświadczeniu.

Według danych ONZ w 2011 roku Izrael wyburzył 620 palestyńskich obiektów na Zachodnim Brzegu, a w tym roku 224. Wyburzenia w 2012 roku zmusiły do przesiedlenia 464 Palestyńczyków, z czego ponad połowa to dzieci.

Z Jerozolimy Ala Qandil

Źródło: PAP

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

http://wyborcza.pl/1,91446,11720471,Raport__Polskie_cysterny_na_wode_na_Zachodnim_Brzegu.html

Check Also

We’re calling on the ICC to protect human rights

Activists, scholars and journalists call on the ICC to rule now to the matter of …

Skip to content